Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Pripojenie do internetu od lifeworks


 

Informácie o produktoch a službách pripojenia do internetu v sieti fibermax pripravujeme na samostatnom webovom portáli.

 

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet

Všeobecné obchodné podmienky pre výpožičku a nájom telekomunikačných zariadení

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby na sieti iného operátora

Reklamačný poriadok (súčasť Všeobecných podmienok)

Cenník - platný od 15.8.2023

Akciový cenník 01/2023 - platný od 15.8.2023

Cenník verejnej telefónnej služby na sieti iného operátora

Informácie pre koncových užívateľov

VZOR - Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania

 

Ochrana osobných údajov:

Informácia o spracúvaní osobných údajov - IS Marketing

Informácia o spracúvaní osobných údajov - IS Účtovné doklady (fakturácia)

Informácia o spracúvaní osobných údajov - IS Personalistika a mzdy (uchádzači)

Informácia o spracúvaní osobných údajov - IS Súdne spory

Informácia o spracúvaní osobných údajov - IS Klienti

Informácia o spracúvaní osobných údajov - IS Evidencia obchodných partnerov

Informácia o spracúvaní osobných údajov - IS Správa registratúry

 

Informácia o zmene obchodného mena a sídla spoločnosti:

Dňa 22.2.2017 došlo k zmene obchodného mena a sídla spoločnosti lifeworks, s.r.o.

Nové obchodné meno: SIX DATA, s.r.o.
Nové sídlo: Skuteckého 6870/33, 974 01 Banská Bystrica

Dokumenty vydané pred dátumom 22.2.2017, u ktorých nedošlo k aktualizácii vyššie uvedených údajov, ostávajú naďalej v platnosti.