Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu

Užitočné funkcie systému MODULUS CMS

MODULUS CMS svojim konceptom posúva možnosti Content Management systémov na novú úroveň. Drag and drop Vám dá obrovskú voľnosť v návrhu štruktúry webu, inteligentné orezávanie obrázkov a multi upload fotografií urýchli prácu s obrázkami a fotogalériami.

Potiahni a pusti (Drag and Drop)

Túto technológiu využíva MODULUS CMS pri vytváraní obsahu webu. Systém Vás neobmedzuje v tom kde sa zobrazia novinky, menu, fotogaléria či iné moduly... Vďaka Drag and Drop si všetko umiestnite sami tam kde to potrebujete a to jednoduchým potiahnutím a pustením myši.

Orezávanie obrázkov

MODULUS CMS sa snaží do maximálnej možnej miery uľahčiť užívateľovi prácu, jedna z takýchto funkcií je možnosť ľahko vytvárať náhľady aktualít a obrázky avatarov. Do systému stačí nahrať veľkú fotografiu a jednoducho si vyberiete oblasť ktorú chcete vyrezať, takto ľahko a rýchlo vytvoríte obrázky do aktualít alebo profilov. Neexistuje nič ľahšie a pohodlnejšie.

Jednoduché presúvanie položiek

V prípade, že potrebuje reorganizovať štruktúru webu a jednotlivé položky popresúvať stačí keď jednotlivé časti alebo celé celky uchopíte myšou a prenesiete na želané miesto. Nič Vám nebráni takéto položky presúvať aj medzi rôznymi menu.

Hromadné nahrávanie fotografií

Funguje tak, že vyberiete všetky fotky ktoré chcete nahrať a kliknete na tlačidlo pre ich nahranie, to je celé. Na pozadí sa všetky fotografie nahrajú a aj počas ich nahrávanie vidíte ktorá fotografia sa práve spracuváva a ktoré ešte čakajú na nahratie do albumu.

Rýchle náhľady na obsah

Keď užívateľ tvorí nový obsah tak má možnosť sa naň pozrieť presne tak ako bude vyzerať na webe po vypublikovaní. Nestane sa Vám tak situácia, že užívateľ tvorí obsah ale to ako vyzerá (vonku na webe) sa dozvie až keď vypublikuje obsah von kde prípadné chyby uvidia všetci.

Vytváranie obsahu a koncepty

Keď užívateľ vytvára obsah (píše texty, umiestňuje widgety) každý jeho obsah je koncept. Ten vidí len on pokým sám neurčí, že tento obsah je už určený na publikovanie.

Inteligentný systém schvaľovania

Častokrát si nemôžete dovoliť dať plnú kontrolu užívateľom nad publikovaným obsahom a je nutné ho nejakým spôsobom schvaľovať. MODULUS CMS tiež umožňuje schvaľovanie obsahu, pri schaľovaní obsahu ho môže užívateľ zamietnuť s udaním dôvodu.

Tvorba spoločného obsahu

MODULUS CMS obsahuje možnosť spolupráce viacerých užívateľoch na tzv. spoločných konceptoch. Vtedy koncept ktorý je štandardne len Váš môžu upravovať aj iný užívatelia ktorým to dovolíte.