Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu

MODULUS CMS PRE MESTÁ A OBCE

Riešenie pre mestá, obce a samosprávy s funkčnosťou klasického MODULUSu CMS s pridanými funkciami. Evidencia VZN, uznesení a mp3 zvukových záznamov zo zasadnutí alebo mailovým systémom pre rozosielanie hlásení mestského rozhlasu užívateľom.

Hlásenia mestského rozhlasu

Funkčnosť ktorá umožňuje návštevníkom portálu sa registrovať, nastavovať kategórie hlásení ktoré chcú odoberať (napríklad komerčné oznamy, smútočné oznamy...) a tie im v pravidelnom čase hromadného rozosielania prídu na ich email. Nastavenia hlásení si užívateľ môže kedykoľvek meniť.

VZN modul

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

MODULUS CMS umožňuje evidenciu VZN a ich PDF príloh. V systéme ich veľmi ľako vytvoríte a tak isto k nim ľahko priradíte doplnky, nastavíte stavy či nahráte PDF verzedokumentov. Všetky VZN si potom na webe ľahko pozriete vo verzii HTML alebo PDF.


ŠPECIÁLNE MODULY PRE MESTÁ A OBCE

Uznesenia mestkého zastupiteľstva

Modul pre evidenciu uznesení mestského zastupiteľstva. Umožňuje evidenciu uznesení podľa rokov a dátumu konania. V rámci každého zasadnutia sú uznesenia evidované pod svojim číslom. Vďaka RFT obsahu môžete v uzneseniach prikladať súbory, obrázky, tabuľky alebo priložiť uznesenie ako PDF verziu na stiahnutie.

Nahrávky zasadnutí mestkého zastupiteľstva

Systém pre nahrávanie a evidenciu mp3 súborov zo zasadnutí. Tie je možné nahrávať online rovno z prehliadača. Na webe je ich potom možné zobrazovať v miniatúrnom prehrávači na ľubovoľnom mieste.