Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Hlasové služby od lifeworks

RIEŠENIA PRE FIRMY

Moderné riešenie postavené na plne digitálnych telefónnych ústredniach vybavených všetkými funkciami, ktoré sú bežné až u ústrední najvyššej triedy. Nahrádzajú bežnú telefónnu ústredňu a navyše poskytujú množstvo výhod:

 • Umožňuje spojenie dátovej a hlasovej infraštruktúry do jedného systému. Vďaka tomuto spojeniu je možné dosiahnuť výrazné úspory v prevádzkových nákladoch.
 • Je to modulárny systém, ktorý je možné prispôsobiť všetkým požiadavkám.
 • Ústredňu je možné spravovať na diaľku, čo výrazne znižuje náklady na prevádzku a údržbu.
 • Zmeny v nastavení ústredne je možné vykonať okamžite po nahlásení požiadavky nakoľko nie je nutný výjazd servisného technika.
 • Ľahká pripojiteľnosť vzdialených pracovísk kdekoľvek vo svete cez internet pre volanie medzi nimi zadarmo.
 • Pomocou softwarového telefónu sa môžete pripojiť k ústredni a volať zadarmo do kancelárie odkiaľkoľvek kde je prístup na internet.(napr. hotel, letisko atď.)
 • VoIP telefónia je pripravená na pripojenie cenovo výhodnejších VoIP operátorov bez ďalších vstupných nákladov.
 • Ako vstupnú linku je možné použiť okrem VoIP (SIP) aj analógovú linku FXO a digitálne ISDN BRI a PRI. (ISDN2 a ISDN30)
 • Možnosť pripojenia akýchkoľvek koncových zariadení (telefón, fax ...) podporujúcich protokol SIP, bez viazanostina konkrétneho výrobcu.

Základné funkcie VoIP telefónie

 • FXO, FXS
 • EuroISDN BRi, EuroISDN PRi
 • blokovanie odchádzajúcich hovorov
 • časové režimy
 • voice menu
 • voice mail
 • nahrávanie hovorov
 • music on hold
 • konferenčný hovor
 • konferenčné miestnosti
 • video hovor
 • video konferencia
 • SIP a IAX
 • volacie fronty
 • prepínanie a prevzatie hovoru
 • presmerovanie klapky
 • Call centrum
 • operátor panel
 • webový manažment
 • výpis hovorov
 • centrálny telefónny zoznam
 • faxový server
 • firewall

Máte záujem o VoIP riešenie vo Vašej firme?