Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Pripojenie do internetu od lifeworks


 

Informácie o produktoch a službách pripojenia do internetu v sieti SIXNET pripravujeme na samostatnom webovom portáli.

 

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby na sieti iného operátora

Reklamačný poriadok (súčasť Všeobecných podmienok)

Cenník a špecifikácia služieb

Cenník verejnej telefónnej služby na sieti iného operátora

Informácie pre koncových užívateľov

VZOR - Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania

 

Ochrana osobných údajov:

Zásady ochrany osobných údajov

 

 

Informácia o zmene obchodného mena a sídla spoločnosti:

Dňa 22.2.2017 došlo k zmene obchodného mena a sídla spoločnosti lifeworks, s.r.o.

Nové obchodné meno: SIX DATA, s.r.o.
Nové sídlo: Dolná 180/47, 974 01 Banská Bystrica

Dokumenty vydané pred dátumom 22.2.2017, u ktorých nedošlo k aktualizácii vyššie uvedených údajov, ostávajú naďalej v platnosti.